Nárok na vrátenie tovaru bez udania dôvodu zmluvy uzavretej na diaľku

Tovar je možné vrátiť do 14 dní od prevzatia bez udania dôvodu. Tovar nesmie byť otvorený, používaný alebo akokoľvek znehodnotený, inak nárok na vrátenie peňazí zaniká.

Treba dbať, aby bol Tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý Tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu Tovaru. 

Tovar treba poslať na adresu sídla spoločnosti:

ZiaPharma s.r.o.

Gen. Klapku 3090,

94501 Komárno

Slovenská republika

E-mail: info@ziapharma.eu

Telefón: +421 915 38 48 58

Spoločne s tovarom odporúčame pre rýchlejšie vybavenie vrátenia tovaru doložiť doklad potvrdzujúci kúpu tovaru (faktúra), ktorý slúži ako záručný list a vyplnený formulár odstúpenia od zmluvy. Faktúra Vám bola zaslaná na e-mail, ktorý bol uvedený v objednávke, po dodaní tovaru. Lehota 14 dní začína bežať dňom nasledujúcom po dni prevzatia tovaru kupujúcim.

Často kladené otázky ohľadom procesu vrátenia tovaru v zákonnej lehote 14 dní (FAQ)

Čo znamená Odstúpenie od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu?

Pokiaľ ste produkt zakúpili v našom internetovom obchode ako spotrebiteľ (nemáte na faktúre uvedené IČO), ust. § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku právo bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.

Toto svoje právo môžete využiť vo chvíli, kedy vám výrobok z nejakého dôvodu nevyhovuje alebo nezodpovedá vašim predstavám.

Výrobok je zakúpený na IČO, môžem odstúpiť od kúpnej zmluvy?

V prípade, že ste podnikateľom, tzn. právnickou osobou či osobou, ktorá tovar objednala v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania, zákonná možnosť Odstúpenia od kúpnej zmluvy v priebehu 14 dní od nákupu sa na vás nevzťahuje.

Ako sa počíta lehota 14 dní?

Lehota na odstúpenie od zmluvy trvá 14 kalendárnych dní, nie pracovných, a začína plynúť nasledujúci kalendárny deň po prevzatí tovaru spotrebiteľom (napr. ak si zákazník prevezme tovar v piatok, doba pre odstúpenie sa počíta od soboty vrátane).

Pre dodržanie lehoty je rozhodujúce, kedy je odstúpenie od zmluvy odoslané. Lehota na odstúpenie sa tak považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ v jej priebehu odošle podnikateľovi oznámenie, že od zmluvy odstupuje.

Aké dokumenty je potrebné priložiť?

V prípade, že výrobok budete vracať osobne, nezabudnite priniesť dokument, ktorý potvrdí, že ste tovar zakúpili u nás a uľahčí nám identifikáciu daného tovaru a požiadavku.

V prípade, že budete výrobok posielať priamo na reklamačné oddelenie odporúčame priložiť tiež vyplnený formulár Odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy a kópiu nákupného dokladu, ktorý ste dostali na svoju e-mailovú adresu, hlavne treba uviesť bankový účet, na ktorý si prajete platbu vrátiť.

Kedy mi vrátite peniaze?

Peniaze za tovar zašleme na váš bankový účet čo najskôr, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, nie však skôr, než dôjde k doručeniu vráteného tovaru na predajňu alebo späť na naše reklamačné oddelenie. Náklady na vrátenie tovaru sú v tomto prípade na strane kupujúceho.

Na ktorý tovar sa nevzťahuje právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy v priebehu 14 dní od nákupu?

Lieky a ostatné prípravky určené na užívanie a tovar osobnej hygieny sú klasifikované ako tovar, ktorý po otvorení nemožno vrátiť a preto musí byť tento druh tovaru v pôvodnom neporušenom obale, nepoškodený a nepoužitý.

Nenašli ste odpoveď na vašu otázku?

Kontaktujte nás prostredníctvom chatu, kde sa vám pokúsime odpovedať na vašu otázku hneď vždy počas pracovných dní od 9:00 do 17:00. Alebo nám zavolajte na mobilné číslo: +421 915 38 48 58

Môžete nám zaslať vašu otázku na e-mail: info@ziapharma.eu

V každom prípade sa budeme tešiť, že vám vieme pomôcť.

Vaša ZiaPharma