ANTIOXAN OBSAHUJE VÁPNIK

Vápnik je bežný makronutrient v ľudskom organizme. Hlavná časť sa nachádza v kostre a zuboch. Vápnik pomáha našim kostiam a zubom aby boli silné, vlasom, nechtom a pokožke tváre dodáva krásu a tiež zvyšuje vitalitu organizmu.

Vápnikové ióny sa zúčastňujú pri procesoch zrážania krvi, slúžia tiež ako jeden z univerzálnych sekundárnych mediátorov vo vnútri buniek, regulujú celý rad vnútrobunkových procesov – kontrakcie svalov, exocytóza vrátane sekrécie hormónov a neurotransmiterov.

Koncentrácia vápnika v cytoplazme ľudských buniek je asi 10-4 mmol/l, v medzibunkových tekutinách asi 2,5 mmol/l.

Denná potreba vápnika závisí od veku:
– pre dospelých vo veku 19 – 50 rokov a deti vo veku 4 – 8 rokov je 1 000 mg
– pre deti vo veku od 9 do 18 rokov je 1300 mg

V dospievaní je príjem dostatočného množstva vápnika veľmi dôležitý kvôli intenzívnemu rastu kostry.

Dlhodobý nedostatok vápnika a / alebo vitamínu D v potrave vedie k zvýšenému riziku osteoporózy a u dojčiat spôsobuje krivicu.

Nadmerné dávky vápnika a vitamínu D môžu spôsobiť hyperkalcémiu. Maximálna bezpečná dávka pre dospelých vo veku 19 až 50 rokov vrátane je 2500 mg za deň.


Pomerne častou príčinou mužskej neplodnosti je nedostatok vápnika v organizme! Hlava spermie má prehnanú formáciu, ktorá pozostáva výlučne z vápnika, s dostatočným množstvom tohto prvku je spermia schopná prekonať membránu a oplodniť vajíčko s nedostatočnou plodnosťou.


ZÁUJÍMAVÉ FAKTY O VÁPNIKU

Názov prvku pochádza z lat. calx – „vápno“, „mäkký kameň“. Navrhol ju anglický chemik Humphry Davy, ktorý v roku 1808 izoloval kovový vápnik elektrolytickou metódou. Davy elektrolyzoval zmes mokrého haseného vápna a oxidu ortuti HgO na platinovej doske, ktorá bola anódou. Katódou bol platinový drôt ponorený do tekutej ortuti. V dôsledku elektrolýzy sa získal amalgám vápnika, z neho vytlačil ortuť a Davy dostal kov zvaný vápnik.

Vápnikové zlúčeniny – vápenec, mramor, sadra (ako aj vápno – produkt kalcinácie vápenca) sa v stavebníctve používali pred niekoľkými tisícročiami. Až do konca 18. storočia chemici považovali vápno za jednoduchý prvok. V roku 1789 A. Lavoisier navrhol, že vápnik, magnézium, baryt, oxid hlinitý a oxid kremičitý sú komplexné látky.

V dôsledku vysokej chemickej aktivity sa voľný vápnik v prírode nenachádza.

Vápnik predstavuje 3,38% hmotnosti zemskej kôry (5. miesto po kyslíku, kremíku, hliníku a železe). Obsah prvku v morskej vode je 400 mg /l.